Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Thời gian đăng: 20-06-2018 10:23 | 146 lượt xemIn bản tin

Sản xuất và thương mại máy móc ngành giày

TRADING AND PRODUCING FOOTWEAR MACHINES

 

- Sole mound machine

- Hot dryer

- Cold conveyor

- Hydraulic presses

- Shoe press machine (by synthetic leather)

- Round mowing machine

- Glazing machine

- Sole pressing machine

- Leather slicing machine

- Toe shaping machine

- Glue spraying machine

- Border drawing machine